Ledning

Rektor
Britt-Marie Lithammer
072-200 3603

Biträdande rektor
Hans Westman
072-250 3631

Ansvarig schema, lokaler
Bo Berglund
072-250 3715