Följande ledamöter ingår i styrelsen till den ideella stiftelsen Äventyret

Ordförande
Lars Rokkjaer
+45 402 77 087

Ekonomiansvarig
Bo Berglund
072-250 3715

Sekreterare
Hans Westman
072-250 3631

Förälderrepresentant
Lotta Myllylä
073-933 50 47

Rektor
Britt-Marie Lithammer
072-200 3603