Om Lilla Äventyret

Förskolan Lilla Äventyret är vår förskola som drivs av Stiftelsen Äventyret. Lilla Äventyret ligger i anslutning till Grundskolan Äventyret och utanför gården finns både skog, lekplats och öppna grönytor.

Lilla Äventyret har idag en avdelning med 42 barn i åldrarna 1-5 år och 8 pedagoger arbetar tillsammans med barnen under dagen.

Våra profiler Äventyr och Performance genomsyrar verksamheten även med de yngsta barnen. Våra minsta barn på Lilla Äventyret har sin sovstund ute i vårt vindskydd och alla barn har en dag med pedagogisk verksamhet ute i skogen. Barnen får berätta om och på andra sätt visa upp vad de har gjort genom vernissage och uppträdanden i barngruppen och för föräldrar.