Vår profil

Vi på grundskolan Äventyret har valt att ha friluftsliv och musik som profil. Genom vår profil kommer eleven att få arbeta med friluftsliv under ett längre pass i veckan och få möjlighet att vara med på olika uteäventyr.

Genom vår musikinriktning får eleven möjlighet att lära sig spela något instrument under ledning av utbildad musiklärare eller få vara med i de olika shower vi sätter upp varje termin.