Friluftsliv

Vår inriktning friluftsliv innebär för oss på Äventyret att vi använder oss av uterummet som en av flera olika lärmiljöer. När det passar verksamheten flyttar vi ut lärandet till skogen, vattnet eller skolgården. Det handlar också om att använda friluftsliv som metod för att lära känna sig själv och andra.

Genom att eleverna tränas i och utmanas i olika uteäventyr får de reflektera kring vad som händer med mig när jag blir trött hungrig eller längtar hem. Att arbeta med friluftsliv är också att lära sig att ta hand om sig själv och naturen och använda vår natur med respekt.

Vi arbetar utifrån att alla elever på Äventyret ska ha minst en halvdag uteaktivitet i veckan. Uteaktiviteten kan bestå i att åka skidor på vintern eller göra upp eld och bygga basläger. Det kan också handla om arbete med olika uppgifter i utemiljön och reflektion kring det.

I vårt årshjul finns också flera olika större aktiviteter inplanerade där fågelskådning i Asköviken, längre kanothajk i Bergslagen och vinterövernattning finns inplanerade. Vi arbetar utifrån en progression där varje elev utmanas att ta just det kliv som han eller hon känner sig mogen för. Vi har alltid lika grader av utmaningar där målet hela tiden är att lyckas med uppgiften. Läs mer om vårt årshjul kring friluftsliv.