Musik

Vår ordinarie musikundervisning under 60 minuter per vecka har utbildad musiklärare med bred erfarenhet av både undervisning inom alla åldrar och professionellt spel inom både profan och sakral musik.

I vår inriktning i musik vill vi ge eleven möjlighet att välja musik mer än en timma i veckan. Under dagen kan barnen planera in i sitt schema att spela gitarr eller key board utifrån sin planering och sina mål i musik. Musikrummet ligger bredvid de vanliga klassrummen och det är lätt för eleverna att använda instrumenten.

Vår inriktning musik innebär också att du kan välja att ha mer musik varje veckan med utbildad musiklärare. Det kan handla om att du vill lära dig att spela gitarr eller spela i grupp. Den extra musiktimman ligger under eftermiddagen och är ett alternativ till t ex fritids.

Vi arbetar också med att sätta upp olika shower där eleverna är med från idé till färdig produkt. I showerna använder vi oss av modern teknik som eleverna får träna på att använda både på och bakom scenen. Så även om eleven inte vill stå på scenen har eleverna en viktig roll att till exempel sköta ljud och ljus eller se till att all rekvisita finns på plats.