Frånvaroanmälan

Grundskolan Äventyret.
Frånvaroanmälan görs via Infomentor mellan 7.00 – 7.30.

Förskolan Lilla Äventyret.
Frånvaroanmälan görs till telefon 072 250 3604 mellan 7.00 – 7.30.