Egen planering

Varje barn på Grundskolan Äventyret får träna på att ta ansvar för sitt eget lärande. Ett sätt att medvetet och kontinuerligt göra det är att eleverna får tillsammans med sin mentor göra sin egen planering i sin loggbok. Elevens egen planering utgår från elevens eget behov, intresse och styrkor i varje ämne och utmanar eleven att i lagom dos ta nästa steg i sitt lärande.

Varje måndag morgon planerar eleven tillsammans med sin mentor vad som ska göras under veckan eller vilka mål som ska nås. En del elever gör sin planering dag för dag för att få kortare delmål att arbeta mot. Veckans arbete avslutas med en utvärdering i loggboken där arbetet utvärderas och målen för veckan följs upp. Loggboken är också en del av kommunikationen mellan hem och skola då den varje fredag följer med eleven hem.