Verktygsträning

När eleverna inte arbetar med de ämnesövergripande uppdragen kan barnen arbeta med skolans ämnen mer särskilt. Detta kallar vi för verktygsträning. Verktygsträning innebär då att eleverna tränas i de olika verktyg som finns i de olika ämnena. Det kan vara stavning i svenska eller träna på "Lille katt" på gitarr.

Verktygsträningen är mer intensiv mellan våra olika ämnesövergripande arbetsområden och minskar lite i tid för eleverna när vi arbetar i våra sammanhang. För att jobba mer intensivt med verktygsträningen har varje ämne ämneshandledning varje vecka där ny input kan ges till eleverna och de får tillfälle att särskilt träna mot ämnets kunskapsmål.