Den kommunikativa pedagogiken

Vi har under flera år samarbetat med Lars Rokkjaer, en dansk pedagog, som har tagit fram något som han kallar för den kommunikativa pedagogiken. Lars är även med i styrelsen för Äventyret. Den kommunikativa pedagogiken innebär att varje barn tränas i att lyssna till andra och uttrycka egna åsikter och känslor. Alla barn tränar också på att sätta ord på och reflektera kring sitt eget lärande. Vi arbetar mot att varje barn ska få ett medvetet lärande både utifrån sitt eget behov och styrkor men också utifrån de olika mål som finns i vår läroplan.

Den kommunikativa pedagogiken finns också beforskad av Elisabeth Cederwald, LU.

Läs mer om forskningen kring kommunikativ pedagogik

Länk till kommunikativ pedagogik: http://www.skolporten.com/