Lyssnargrupp

Varje vecka har Vi på Äventyret lyssnargrupp med eleverna. Det är en lektion då eleverna får träna på att lyssna till varandra och uttrycka sina åsikter och känslor. Att reflektera är ett sätt att sätta ord på sina tankar så att eleven kan bli medveten kring hur han eller hon tänker kring vissa frågor.

Lyssnargruppen är i den lilla mentorsgruppen och tillsammans med sin mentor får de till exempel reflektera kring hur man är en bra kompis eller tillsammans försöka förstå något av målen som vi arbetar mot för tillfället.

Även Vi pedagoger på Äventyret har lyssnargrupp. En gång i månaden samlas vi i vad vi kallar reflekterande samtal där en proffesionell samtalsledare handleder oss i vår reflektion kring vårt arbete på skolan.