Olika lärstilar

På Äventyret arbetar vi medvetet med att varje barn ska hitta sin lärstil. Vi utgår alltid från att alla barn är olika och därför har sitt eget sätt att lära. De yngsta barnen får hela tiden prova på olika sätt att arbeta för att så småningom kunna välja mer medvetet en lärstil som passar dem.

Ju äldre barnen blir desto mer medvetna blir de i valet av lärstil. Att hitta sin lärstil är något som tar olika lång tid för eleverna och det är olika hur mycket handledning de behöver för att göra det.

Att medvetet arbeta med att hitta sin lärstil innebär att eleverna arbetar med olika saker på olika sätt i klassrummet. En del barn tränar matematik genom att hoppa, skutta och känna på saker medan andra räknar i en mattebok. En del barn behöver diskutera för att förstå medan andra behöver arbeta i ett tyst rum för att ta sig an sin uppgift.

Detta innebär att om du kikar in i vår verksamhet kommer du att se elever som arbetar på olika sätt med olika material mot målen i skolans ämnen. Därför har vi inga generella gemensamma läxor och alla barn har inte heller samma bok i de olika ämnena.