Om Äventyret

Stiftelsen Äventyret driver både grundskola och förskola. Grundskolan Äventyret är en skola med verksamhet från Förskola till årskurs 9. Skolan har också en fritidsverksamhet i nära samarbete med skolan. Förskolan Lilla Äventyret startade hösten 2010 och har i dag ca. 42 barn i åldrarna 1-5 år.

Äventyret ligger på norra Haga i Västerås bland villor och flerfamiljshus och runt hörnet finns grönområden och lekytor. Skolan har idag strax över 140 elever och ca. 30 pedagoger finns kring barnen under dagen.

Lilla Äventyret har idag ca. 42 barn och 8 pedagoger arbetar med barnen. Småskaligheten gör att vi arbetar efter mottot ”alla känner alla”.