Samarbete

Vi har på Grundskolan Äventyret ett antal olika samarbetspartners som på olika sätt stöttar och hjälper vår verksamhet.