Mälardalens högskola

Vi är sedan starten av Grundskolan Äventyret partnerskola till lärarutbildningen på Mälardalens högskola. Att vara partnerskola innebär att vi tar emot studenter som får möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda tid (praktik) hos oss och att de kan genomföra olika uppgifter från utbildningen i vår verksamhet. Studenterna är knutna till oss under hela sin utbildning och pedagogerna på skolan blir då handledare för studenterna i sin utbildning till lärare.

Läs mer om lärarutbildningen på Mälardalens högskola.