Equilibrio

Equilibrio grundades av den danske pedagogen Lars Rokkjaer och sedan flera år tillbaka har Vi på olika sätt samarbetat med honom kring den kommunikativa pedagogiken. Vi deltar bland annat i nätverksmöten kring den kommunikativa pedagogiken och håller tillsammans med Lars Rokkjaer i utbildningar och föreläsningar kring detta arbete i praktiken.

Läs mer om Equilibrio.